Kort verhaal – Bladzijde uit het dagboek van een arts